தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 5        Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Unit 5: Completed actions and unexpected events - இதோ வந்துட்டேன், வந்துட்டு போங்க

பார்க்க வந்தேன் Visting someone!
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
பாக்கணும் போல இருந்தது
I wanted to see you!
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
படிப்பெ முடிச்சிட்டேன்
I am done with my studies!
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
என்னத்தெ முடிச்சீங்க?
What did you do?
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
பார்த்துடலாமா?
Shall we try it?
நெறெய வேலெ இருக்கு I've got a lot of work!
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
மகாபலிபுரம்
Mahabalipuram
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
காணாடிச்சிட்டேன்?
I lost it!
பாடம் ஒன்று - Reading 1 மகாத்மா காந்திக்கு ஜே
Long live Mahatma!
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
என்ன செய்யணும்?
What needs to be done?
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4
என்ன காணோம்?
What did you lose?
பரம்பரைத் தொழில்கள் Traditional Occupations
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
துணி காயமாட்டேங்குது
The clothes won't dry!
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
முடி வெட்டிக்கோ
Get a haircut!
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
சலவைக்குத் துணி இருக்கா?
Are there any clothes for washing?
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
தலைவெட்டிக்கலையா?
Didn't you get a hair cut yet?
பாடம் இரண்டு - Reading 2 சிங்கமும் நரியும்
Lion and the fox
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test - 1)
தேர்வு இரண்டு (Diagnostic Test - 2)
சொற்கள் Glossary (Glossary)

Enter Chat Room to discuss topics related to this unit
Supplementary Materials
1) Song
2) Matching Game(IE 4 and above)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)