தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 8    Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
நீங்களாவது வாங்கிக் கொடுக்றதாவது
There is no way you would by that for me.
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
மழெ பெய்யவே மாட்டேங்குது
It doesn't rain at all.
   
   

முகத்தில் முழி & போட்டுக்கொள் Wake up to & Put on..

உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
வலி உயிர் போகுது
It hurts a lot!
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
நான் கிளம்பறேன்!
Let me take a leave!
   
   

ஒரே கும்மாளம் Lot's of commotion

உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
பாட்டிலும் கையுமா
Ready for the booze! With bottle in your hand!
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
பேசாம ரம்மியே விளையாடலாம்
Did you make the coffee or not?
   
   

 

© South Asia Language Resource Center (SALRC)