தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 3        Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Unit 3: Our Family - எங்கள் குடும்பம், தாத்தா பாட்டி, அப்பா அம்மா

குடும்பத்தினர் Family members
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
எங்க கெளம்புறீங்க?
Where are you setting out?
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
பரீட்சைக்குப் படிக்கணும்
I need to prepare for the exam!
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
உங்ககிட்ட சில்லறெ இருக்கா?
Do you have a change?
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
இவர்கள் உங்கள் அத்தையா?
Is she your aunt?
அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்கை Sibilings
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
உங்களுக்கு பழக்கடை தெரியுமா?
Do you know where the fruit store is?
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
உங்களால கொஞ்சம் வேகமா போகமுடியுமா?
Can you go bit faster?
பாடம் ஒன்று - Reading 1 எங்கள் குடும்பம்
Our family.
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
யார் உங்கள் அத்தை?
Who is your aunt?
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4 நீங்கள் இன்றைக்கு என்ன செய்யவேண்டும்?
What do you have to do today?
 
 
பிரயாணம் Travel
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
கத்தரிக்காய் என்ன விலை?
How much is the Eggplant?
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
நானே கொடுக்றேன்
Let me pay!
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
இந்தப் பையைவிட அந்தப் பை கனம்
That bag is heavier than this bag
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
கேள்வி கேளுங்கள்
Ask a question.
பாடம் இரண்டு - Reading 2 கருமி
Miser!
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test - 1)
சொற்கள் Glossary (Glossary)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)