தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 9    Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
இங்க கொஞ்சம் வாங்கங்றேனே!
I ask you to come by here!
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
தஞ்சாவூர்காரங்க மாதிரி
Tanjore people
   
   

முகத்தில் முழி & போட்டுக்கொள் Wake up to & Put on..

உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
பேசக்கூடாதுங்றது தெரியாதா?
Don't you know you shouldn't talk.
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
எனக்கு முன்னெ பின்ன திரியாது!
I don't know you!
   
   

ஒரே கும்மாளம் Lot's of commotion

உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
உழுந்து கிழுந்து வைக்காதீங்க!
Don't fall down.
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
நல்லா புரியுது!
I understand it very well.
   
   

 

© South Asia Language Resource Center (SALRC)