தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 2            Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Unit 2: Invitation, Hospitality and Reception - எங்கள் விருந்தினர், எங்கள் நண்பர்

வரவேற்பு Invitation
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
வாங்க! வாங்க!
Come on in: Welcome
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
சாப்பிட வாங்க
Have a dinner
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
வெளியே யாரு! பாருங்க!
Look who is there!
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
என்ன சாப்பாடு?
What is for dinner?
நிறைய போடாதீர்கள் Don't serve too much!
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
முதலில் தயிர்சாதம் சாப்பிடாதீர்கள்!
Don't eat curd rice first!
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
கொய்யாப்பழம் என்ன விலை?
How much is the Guava fruit!
பாடம் ஒன்று - Reading 1 மாம்பழமாம் மாம்பழம்!
Mango fruit (songs).
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
நல்லாப் பேசுங்கள்
Speak Correctly!
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4
பேரம் பேசாதீர்கள்
Don't bargain!
கதைப் பேசுங்க! Chit Chat!
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
அடையாறுக்கு அறுபது ரூபாயா?
Do you charge sixty rupee to go to Adayar?
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
சினிமாவுக்கு போகலாமா?
Shall we go for a movie?
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
எண்கள்!
Find the numbers!
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
ஐந்தாம் எண் வீடு!
House Number 5.
பாடம் இரண்டு - Reading 2 ஒரு லட்சம்
One lakh!
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test - 1)
சொற்கள் Glossary (Glossary)
உரையாடல்கள் (Conversations)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)