அறிமுகம், வரவேற்பு, பரிச்சயம், பால்ய நண்பர்
Meeting One Another, invitation, getting to know each other, old friends
விருந்து, விசேஷம், பண்டிகை, சாப்பாடு, ஆட்டோ
Receiving Guests and Hospitality, special occasions, religious ceremonies, hiring an auto
குடும்பம், பேரூந்து, வழி, பிரயாணம், சண்டை
Family, Bus, route, travel, fight
பேரம் பேசு, வெயில் காலம், அஞ்சல், தொலைபேசி உரையாடல்
Bargaining, Summer season, Mailing, Telephone conversations
ஆவல், வழக்குப் பேச்சு, சலவை
Enthusiasm, Idiomatic expressions, Washing etc.
நம்பிக்கை, வழக்கம், பண்பாடு
Beliefs, Habits, Custom etc.

2nd year materials are Under Construction
விமர்சனம், வம்பளப்பு, சந்திப்பு
Critiquing, chatting with neighbors, visiting friends, taking a leave of, soliciting & Mother-in-law vs. daughter-in-law
சொல்லிக்கொடுத்தல், சீதோஷ்ணநிலை, மருத்துவரைச் சந்தித்தல்
Teaching a skill, talking about weather, journey & visiting a doctor
என்கிறது, என்று, வந்தோமா, போனோமா!
Use of quotative expressions, idiomatic expressions & Echo expressions
ஓதுவார் & குருக்கள்
Interviews with Oduvar (singer) and kurukkal (Tamil priest)
பரதநாட்டியக்கலைஞர், தமிழ் எழுத்தாளர், நாட்டுப்புறக்கலைஞர் & குயவர்!
Bharatha Natya artist
லலித் நாடக அகாடமி
Excerpts about Lalit Kala Academy
 


Click here to watch a video that illustrates the formal speech (You should be able to understand what is said in this video once you master the lessons in all the above six units!).